Sproghjørnet

Velkommen til det ny sproghjørne
facebook_profil2Sprog­hjoernet.dk er en ny service, som vi har besluttet at etablere i kølvandet på de mange venlige tilkendegivelser, vi har modtaget, efter at DR med udgangen af september har indstillet udsendelsen af Sproghjørnet på P4.
Vi har lavet Sproghjørnet sammen siden 2002, og interessen for vores små daglige indslag om “det forunderlige og foranderlige sprog” er tilsyneladende usvækket.  Og det samme er interessen for at få svar på spørgsmål om det danske sprog, hvadenten det drejer sig om et underligt ord bedstefar brugte for 80 år siden, barnebarnets nysgerrighed over et nyt ord eller eller en sproglig diskussion i en 9. klasse, som kræver svar fra en “opmand”.
Derfor vil vi nu som en ny form for public service stille denne hjemmeside og en tilhørende Facebookside til rådighed.   Du er velkommen til at sende spørgsmål og kommentarer til vores mailadresse: sprog@sproghjoernet.dk.
Vi kan ikke nå at svare på alt, og vi kan heller ikke tilbyde at svare hver enkelt individuelt. Men vi vil gøre så meget, vi kan overkomme.  Vores ambition er indtil videre at lægge fem nye indslag ud på hjemmesiden hver ugen og så desuden tilbyde et uge-sproghjørne med alle ugens spørgsmål og svar.   Og dette uge-sproghjørne kan man så også hente som podcast.
Det koster ikke noget at bruge hjemmesiden eller at stille spørgsmål. Hvis du vil gøre noget for os, så kan du hjælpe med at udbrede kendskabet til hjemmesiden og Facebook-siden bl.a. ved at like eller dele.

Hilsen

Ole Lauridsen og Ivar Hesselager